AEC คืออะไร

aec

AEC หรือชื่อเต็มๆว่า Asean Economics Community เป็นการรวมตัวของกลุ่มของประเทศในกลุ่ม Asean ทั้งหมด 10 ประเทศได้แก่ ไทย, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, พม่า, สิงคโปร์ , มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ , บรูไน เพื่อผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจร่วมกัน จะทำให้ประเทศในกลุ่มสมาชิก AEC นี้มีความสามารถในการต่อรอง การเจรจาทางการค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้น และการส่งออกนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศสมาชิกก็สามารถที่จะทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดการรวมกลุ่มของ AEC จะมีขึ้นในวันที่ 1 มกราคม 2558 ซึ่งถ้าเป็นไปตามคาดการณ์ หลังจากการรวมกลุ่ม AEC สำเร็จแล้ว การลงทุน การบริหารจัดการทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายเลยทีเดียว

ข้อดีของการรวมกลุ่ม AEC
-การค้าขายอาจขยายตัวได้สูงถึง 25%
-การลงทุนในบรรดาประเทศสมาชิกต่างๆจะเป็นไปอย่างเสรี
-การเคลื่อนย้ายฝีมือแรงงานจะเป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้น
-อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามแนวชายแดนจะมีการขยายตัวอย่างมาก